Taky jste v galerii moderního umění viděli čistě bílé plátno? A už vás někdy napadla myšlenka, proč tomu tak je, že v galerii moderního umění nevisí právě vaše bílé plátno. Ta zkrácená odpověď zní: Protože jste jej ještě nenamalovali. A na tu delší odpověď se můžete podívat ve videu z kanálu Vox