14.12. 1958 se Sovětská expedice dostala k nejnedostupnějšímu bodu Antarktidy.

Jižní pól byl dosažen celých 47 let předtím. A takhle dlouho trvalo, než se lidé dostali k tomuto pomyslnému bodu.

Jak video vysvětluje, každý kontinent má svůj „bod nedostupnosti.“ Jedná se o pomyslný bod, ke kterému je to nejdále k jakémukoliv moři. Tento bod je nejvíce vnitrozemským bodem celého kontinentu.

Sověti plánovali, že na daném místě zřídí základnu a budou ji trvale obývat. Mělo se jednat o důkaz Sovětské nadřazenosti. Takže na místě mimo jiné byla postavena Leninova busta, která se dívala na sever, směrem k Moskvě.

Antarktida je v tomto místě ale tak nehostinná, že výprava musela danou základnu opustit.

Základna byla ještě několikrát navštívena, kde Sověti a Američané hráli hru na kočkovanou. Když tam přišli Amíci, tak sochu Lenina pootočili, aby se Velký Vůdce díval směrem na Washington.

Naposledy byl bod nedostupnosti navštíven v roce 2012. Mezitím padl komunismus a s ním zmizely i Leninovy sochy.

Kupodivu, tato busta vydržela a byla na místě. Trochu zažloutlá, ale stále tam.

Jak komentátor ve videu naznačuje. Sám mám na komunismus spíše negativní názor, včetně zobrazování Sovětských vůdců.

Ale tato busta mezitím přerostla v něco víc. Je to mimo jiné památník našemu vnímání umění a dnes možná památník i houževnatosti lidstva.

Zapomeňte na znepřístupněné nástěnné malby v jeskyních. Tohle umění je zajímavé tím, že kdybyste chtěli, tak se na něj můžete podívat.

Ale je tak daleko a na tak nedostupném místě, že možná, příště, až na dané místo vkročí lidská noha, tak i toto umění podlehne neúprosnému ledu…